Naručivanje
NAZIV ARTIKLA
PREPORUČENA CENA
VALUTA
 
.
..
Muške tašne
.
.
1. T-1007 A
157
EUR
2. T-1007
157
EUR
3. T-1008
165
EUR
4. T-1001/T-1002/T-1003
128/137/135.50
EUR
5. T-1004/T-1006
91.10/112.70
EUR
6. 31120/31123/31122/602
66.70/66.70/44.70
EUR
Ženske tašne
.
.
1. T-1009 A
112.50
EUR
2. T-2027
100
EUR
3. T-4007/T-4019/K-200/31107
37.50/42.50/17.50
EUR
4. T-2028/T-2026/31106
56.25/56.25/17.50
EUR
5. T-4007/T-4023/K-200/31107
37.50/40/17.50/27
EUR
6. T-2023
26.30
EUR
Muški novčanici
..
.
1. 31150
22.50
EUR
2. 3134 /102
21/19
EUR
3. 103A/3130
20/16.60
EUR
4. 31132
19
EUR
5. 107/31131
16/17
EUR
6. 11510 A
18.90
EUR
Ženski novčanici
.
.
1. 31110/31109
17.90/17.90
EUR
2. 31108
27
EUR
3. 31116/31112
19.90
EUR
4. 31113/31115
26.30
EUR
5. 31107
27
EUR
6. 31106
17.50
EUR
Blok mape
.
.
1. 192
22.80
EUR
2. 192 A
32
EUR
3. 195/197/6023/194
18.90/29/17.40/41.20
EUR
4. 196/193
44.50/16.60
EUR
5. 6022/6021/199
21.70/17.40/6.60
EUR
6. 11/B5
16.60(koža)/6 (eko-koža)
EUR
Mape
.
.
1. 501
51.90
EUR
2. 503/802
59.60/12.80/17.40
EUR
3. 503
59.60
EUR
4. 502
103.80
EUR
5. 502/503
103.80/59.60
EUR
6. ST-2/k
218.10
EUR
Etui i futrole
.
.
1. 2134/2136/FT
6-7.90/9.90/2
EUR
2. 4041/4040
5.90/4.60
EUR
3. 6029/6028/3216
9.20/8.40/9.20
EUR
4. E-3/E-1/E-2/6030
6.50/3.80/6.10/6.60
EUR
5. 3331/3330
4.90/5.10
EUR
6. P-7/ P-14/P-2/P-8/P-6/P-7
/P-10/P-5-k/P-3/P-5-k
2.60/2.60/1.30/2.60
/2.60/2.60/2.30/2.60
EUR
Albumi, kompleti, kaiševi, jelovnici, burići ...
.
.
1. FA-KV
125
EUR
2. K-M/7
61.20
EUR
3. 31126/31124
20/15
EUR
4. 31125 A/31125
30
EUR
5. K-200
17.50
EUR
6. K-100
13/15/12/10
EUR
7. PB-5L/PB-2L /PDIK
100/75/10.20
EUR
8. Jelovnik/Vinska karta /Račun karta
10-35/9-20/7.50-12
EUR
9. Konobarski novčanik sa tašnicom
22
EUR
10. Burs
21
EUR
11. Muške košulje/Kravate
20/20
EUR
12.. DT-Držač za tašnu
4.20
EUR
Letnji damski program
.
.
1. T-4005
17
EUR
2. T-4004
17
EUR
3. T-4004 A
17
EUR
4. T-4008/T-4009
14.50/14
EUR
5. T-4002
22
EUR
6. T-4006
19-21.50
EUR
7. T-4013
31.50
EUR
8. T-4012
31.50
EUR
9. T-4011/T-4007
29/37.50
EUR
10. T-4023
40
EUR
11. T-4025
24
EUR
12. T-4006
19/21.50
EUR

• Preporučene maloprodajne cene

• U cenu nije uračunat PDV

• Uslovi prodaje za distributere ( za više informacija obratiti se Danijeli Dlačić )

• Paket sa naručenim artiklima ćete dobiti u roku od 10 do 15 dana

• U cenu nisu uračunati poštanski troškovi